Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 11. november 2021 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Poola de facto abordikeelu esimene aastapäev (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.ELi ja USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu töö tulemused (arutelu)
 4.Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Hääletused
  
6.1.Fulvio Martusciello puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.2.Harald Vilimsky puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.3.Nils Ušakovsi puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.4.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate ettevõtjate ja filiaalide poolt ***II (hääletus)
  
6.5.Euroopa metroloogiapartnerlus ***I (hääletus)
  
6.6.Euroopa Liidu Varjupaigaamet ***I (hääletus)
  
6.7.Tõsised piiriülesed terviseohud ***I (hääletus)
  
6.8.ELi-Austraalia leping kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmise kohta *** (hääletus)
  
6.9.Demokraatia ning massiteabevahendite vabaduse ja mitmekesisuse tugevdamine ELis (hääletus)
  
6.10.Euroopa haridusruum: ühine terviklik käsitus (hääletus)
  
6.11.Intellektuaalomandi tegevuskava ELi majanduse taastamise ja vastupidavuse toetamiseks (hääletus)
  
6.12.Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine (hääletus)
  
6.13.Poola de facto abordikeelu esimene aastapäev (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
 10.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)
 11.Otsused kohaldada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58)
 12.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 13.Esitatud dokumendid
 14.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungi lõpp
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (152 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb) Hääletuste tulemused (96 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2047 kb) 
 
Protokoll (152 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb) Hääletuste tulemused (96 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2047 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Kohalolijate nimekiri (13 kb) Hääletuste tulemused (41 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (61 kb) 
 
Protokoll (260 kb) Kohalolijate nimekiri (77 kb) Hääletuste tulemused (162 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (422 kb) 
Viimane päevakajastamine: 6. aprill 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika