Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
Il-Ħamis, 11 ta' Novembru 2021 - Brussell
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.L-ewwel anniversarju tal-projbizzjoni de facto tal-abort fil-Polonja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.L-eżitu tal-Kunsill tal-Kummerċ u t-Teknoloġija (TTC) UE-Stati Uniti (dibattitu)
 4.L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Fulvio Martusciello (votazzjoni)
  
6.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Harald Vilimsky (votazzjoni)
  
6.3.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Nils Ušakovs (votazzjoni)
  
6.4.Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat ***II (votazzjoni)
  
6.5.Il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fis-Sħubija Ewropea dwar il-Metroloġija mwettqa b'mod konġunt minn diversi Stati Membri ***I (votazzjoni)
  
6.6.Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Asil ***I (votazzjoni)
  
6.7.Theddid transkonfinali serju għas-saħħa ***I (votazzjoni)
  
6.8.Ftehim fl-għamla ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni u l-Awstralja relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inlużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea *** (votazzjoni)
  
6.9.It-tisħiħ tad-Demokrazija u tal-Libertà u l-Pluraliżmu tal-Media fl-UE (votazzjoni)
  
6.10.Iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni: approċċ olistiku kondiviż (votazzjoni)
  
6.11.Pjan ta' azzjoni għall-proprjetà intellettwali b'sostenn għall-irkupru u r-reżiljenza tal-UE (votazzjoni)
  
6.12.L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (votazzjoni)
  
6.13.L-ewwel anniversarju tal-projbizzjoni de facto tal-abort fil-Polonja (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Deċiżjoni biex tiġi applikata l-proċedura b'kumitat konġunt (Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 13.Dokumenti mressqa
 14.Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 15.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 16.Għeluq tas-seduta
 17.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (156 kb) Reġistru tal-attendenza (56 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (98 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2047 kb) 
 
Minuti (156 kb) Reġistru tal-attendenza (56 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (98 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2047 kb) 
 
Minuti (75 kb) Reġistru tal-attendenza (13 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (41 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (66 kb) 
 
Minuti (277 kb) Reġistru tal-attendenza (78 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (111 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (425 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 6 ta' April 2022Avviż legali - Politika tal-privatezza