Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 11 november 2021 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Het feit dat in Polen een jaar geleden de facto een abortusverbod werd ingevoerd (ingediende ontwerpresoluties)
 3.De resultaten van de Raad voor handel en technologie EU-VS (debat)
 4.Statuut en financiering van Europese politieke partijen en stichtingen (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  
6.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Fulvio Martusciello (stemming)
  
6.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Harald Vilimsky (stemming)
  
6.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Nils Ušakovs (stemming)
  
6.4.De openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***II (stemming)
  
6.5.Europees partnerschap inzake metrologie ***I (stemming)
  
6.6.Asielagentschap van de Europese Unie ***I (stemming)
  
6.7.Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I (stemming)
  
6.8.Overeenkomst tussen de EU en Australië: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten *** (stemming)
  
6.9.Versterking van de democratie en de vrijheid en pluriformiteit van de media in de EU (stemming)
  
6.10.De Europese onderwijsruimte: een gedeelde holistische benadering (stemming)
  
6.11.Een actieplan inzake intellectuele eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen (stemming)
  
6.12.Statuut en financiering van Europese politieke partijen en stichtingen (stemming)
  
6.13.Het feit dat in Polen een jaar geleden de facto een abortusverbod werd ingevoerd (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 10.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)
 11.Besluiten om de gezamenlijke commissieprocedure toe te passen (artikel 58 van het Reglement)
 12.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 13.Ingekomen stukken
 14.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Sluiting van de vergadering
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (153 kb) Presentielijst (56 kb) Stemmingsuitslagen (99 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2047 kb) 
 
Notulen (153 kb) Presentielijst (56 kb) Stemmingsuitslagen (99 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2047 kb) 
 
Notulen (74 kb) Presentielijst (13 kb) Stemmingsuitslagen (42 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (69 kb) 
 
Notulen (268 kb) Presentielijst (77 kb) Stemmingsuitslagen (105 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (424 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 6 april 2022Juridische mededeling - Privacybeleid