Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Pondelok, 22. novembra 2021 - Štrasburg

7. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
Doslovný zápis

Výbory EMPL a CULT rozhodli začať medziinštitucionálne rokovania v súlade s článkom 71 rokovacieho poriadku na základe týchto správ:

- výbor EMPL: návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady so primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii (COM(2020)0682 – C9-0337/2020 – 2020/0310(COD)) – Spravodajcovia: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021);

- výbor CULT: návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku mládeže 2022 (COM(2021)0634 – C9-0379/2021 – 2021/0328(COD)) – Spravodajkyňa: Sabine Verheyen (A9-0322/2021).

O hlasovanie o týchto rozhodnutiach možno požiadať v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku do polnoci nasledujúceho dňa 23. novembra 2021.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie o rozhodnutí začať rokovania.

Posledná úprava: 23. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia