Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2620(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000071/2021 (B9-0041/2021)

Разисквания :

PV 22/11/2021 - 16
CRE 22/11/2021 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
XML 7k
Понеделник, 22 ноември 2021 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

16. Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор O-000071/2021, зададен от Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri и Elżbieta Rafalska, от името на комисията EMPL, към Комисията: Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност (B9-0041/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová разви въпроса.

Nicolas Schmit (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Marianne Vind, от името на групата S&D, Dragoş Pîslaru, от името на групата Renew, Mounir Satouri, от името на групата Verts/ALE, France Jamet, от името на групата ID, Elżbieta Rafalska, от името на групата ECR, Nikolaj Villumsen, от името на групата The Left, Daniela Rondinelli, независим член на ЕП, Dennis Radtke, Gabriele Bischoff, Nicolaus Fest, Cristian Terheş, Ádám Kósa, Eugen Tomac, Milan Brglez, Elena Lizzi, Радан Кънев и Estrella Durá Ferrandis.

Изказа се Nicolas Schmit.

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, от името на комисията EMPL, относно въвеждането на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото правоприлагане на социалноосигурителните права и справедлива мобилност (2021/2620(RSP)) (B9-0551/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7 от протокола от 24.11.2021 г. (изменения); точка 4 от протокола от 25.11.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 10 от протокола от 24.11.2021 г. (изменения); точка 8 от протокола от 25.11.2021 г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 16 юни 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност