Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2620(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000071/2021 (B9-0041/2021)

Συζήτηση :

PV 22/11/2021 - 16
CRE 22/11/2021 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

16. Δημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση της ψηφιακής επιβολής των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και μιας δίκαιης κινητικότητας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000071/2021 που κατέθεσαν οι Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri και Elżbieta Rafalska, εξ ονόματος της επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Δημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση της ψηφιακής επιβολής των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και μιας δίκαιης κινητικότητας (B9-0041/2021)

Η Lucia Ďuriš Nicholsonová αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marianne Vind, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dragoş Pîslaru, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Mounir Satouri, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Elżbieta Rafalska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikolaj Villumsen, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Daniela Rondinelli, μη εγγεγραμμένη, Dennis Radtke, Gabriele Bischoff, Nicolaus Fest, Cristian Terheş, Ádám Kósa, Eugen Tomac, Milan Brglez, Elena Lizzi, Radan Kanev και Estrella Durá Ferrandis.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, εξ ονόματος της επιτροπής EMPL, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση της ψηφιακής επιβολής των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και μιας δίκαιης κινητικότητας (2021/2620(RSP)) (B9-0551/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2021 (τροπολογίεςσημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου