Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2620(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000071/2021 (B9-0041/2021)

Debatten :

PV 22/11/2021 - 16
CRE 22/11/2021 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 6k
Maandag 22 november 2021 - Straatsburg

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

16. Invoering van een Europese socialezekerheidspas voor het verbeteren van de digitale handhaving van socialezekerheidsrechten en billijke mobiliteit (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000071/2021 van Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri en Elżbieta Rafalska, namens de commissie EMPL, aan de Commissie: Invoering van een Europese socialezekerheidspas voor het verbeteren van de digitale handhaving van socialezekerheidsrechten en billijke mobiliteit (B9-0041/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová licht de vraag toe.

Nicolas Schmit (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Marianne Vind, namens de S&D-Fractie, Dragoş Pîslaru, namens de Renew-Fractie, Mounir Satouri, namens de Verts/ALE-Fractie, France Jamet, namens de ID-Fractie, Elżbieta Rafalska, namens de ECR-Fractie, Nikolaj Villumsen, namens de Fractie The Left, Daniela Rondinelli, niet-fractiegebonden lid, Dennis Radtke, Gabriele Bischoff, Nicolaus Fest, Cristian Terheş, Ádám Kósa, Eugen Tomac, Milan Brglez, Elena Lizzi, Radan Kanev en Estrella Durá Ferrandis.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, namens de commissie EMPL, over de invoering van een Europese socialezekerheidspas voor het verbeteren van de digitale handhaving van socialezekerheidsrechten en billijke mobiliteit (2021/2620(RSP)) (B9-0551/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7 bij de notulen van 24.11.2021 (amendementen); punt 4 bij de notulen van 25.11.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 10 bij de notulen van 24.11.2021 (amendementen); punt 8 bij de notulen van 25.11.2021 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 16 mei 2022Juridische mededeling - Privacybeleid