Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0218(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0198/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasování :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Zápis
XML 13k
Úterý, 23. listopadu 2021 - Štrasburk

2. Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV ***I – Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování ***I – Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

První rozprava se konala dne 20. října 2020 (bod 5 zápisu ze dne 20.10.2020).

Věc byla dne 23. října 2020 v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání (bod 11 zápisu ze dne 23.10.2020).

Peter Jahr, Ulrike Müller a Eric Andrieu uvedli zprávy.

Vystoupil Christophe Hansen (zpravodaj výboru ENVI).

Vystoupil Janusz Wojciechowski (člen Komise).

Vystoupili: Krzysztof Hetman (zpravodaj výboru REGI pro zprávu A8-0199/2019), Bronis Ropė (zpravodaj výboru REGI pro zprávu A8-0200/2019), Younous Omarjee (zpravodaj výboru REGI pro zprávu A8-0198/2019), Christine Schneider (zpravodajka výboru FEMM pro zprávu A8-0200/2019), Anne Sander za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, Martin Hlaváček za skupinu Renew, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Ivan David za skupinu ID, Bert-Jan Ruissen za skupinu ECR, Luke Ming Flanagan za skupinu The Left, Dino Giarrusso – nezařazený poslanec, Manfred Weber, Pina Picierno, Jérémy Decerle, Tilly Metz, Mara Bizzotto, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniela Rondinelli, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Dacian Cioloş, Benoît Biteau, Sylvia Limmer, Ladislav Ilčić, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker a Jarosław Kalinowski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Clara Aguilera, Jan Huitema, Bas Eickhout, Laura Huhtasaari, Mazaly Aguilar, Mick Wallace, Milan Uhrík, Daniel Buda, Johan Danielsson, Asger Christensen, François Alfonsi, Elena Lizzi, Veronika Vrecionová, Anja Hazekamp, Miroslav Radačovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Atidzhe Alieva-Veli, Thomas Waitz, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Ivan Vilibor Sinčić, Álvaro Amaro, Isabel Carvalhais, Alin Mituța, Anna Deparnay-Grunenberg, Emmanouil Fragkos, Colm Markey, Juozas Olekas, Adrián Vázquez Lázara, Francisco Guerreiro, Michaela Šojdrová, Günther Sidl, Asim Ademov, Carmen Avram, Marlene Mortler, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tom Vandenkendelaere, Michal Wiezik, Dan-Ştefan Motreanu a Tomislav Sokol.

Vystoupil Janusz Wojciechowski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 3 zápisu ze dne 23.11.2021.

Oznámení výsledků hlasování: bod 6 zápisu ze dne 23.11.2021.

Poslední aktualizace: 23. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí