Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0218(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A8-0198/2019

Razprave :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Glasovanja :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Zapisnik
XML 13k
Torek, 23. november 2021 - Strasbourg

2. Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP ***I - Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje ***I - Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb ***I (razprava)
Dobesedni zapis

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Prva razprava je potekala 20. oktobra 2020 (točka 5 zapisnika z dne 20.10.2020).

Vprašanje je bilo 23. oktobra 2020 po koncu medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 59(4) Poslovnika posredovano pristojnemu odboru (točka 11 zapisnika z dne 23.10.2020).

Peter Jahr, Ulrike Müller in Eric Andrieu so predstavili poročila.

Govoril je Christophe Hansen (pripravljavec mnenja odbora ENVI).

Govoril je Janusz Wojciechowski (član Komisije).

Govorili so Krzysztof Hetman (pripravljavec mnenja odbora REGI za poročilo A8-0199/2019), Bronis Ropė (pripravljavec mnenja odbora REGI za poročilo A8-0200/2019), Younous Omarjee (pripravljavec mnenja odbora REGI za poročilo A8-0198/2019), Christine Schneider (pripravljavka mnenja odbora FEMM za poročilo A8-0200/2019), Anne Sander v imenu skupine PPE, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, Martin Hlaváček v imenu skupine Renew, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Ivan David v imenu skupine ID, Bert-Jan Ruissen v imenu skupine ECR, Luke Ming Flanagan v imenu skupine The Left, Dino Giarrusso (samostojni poslanec), Manfred Weber, Pina Picierno, Jérémy Decerle, Tilly Metz, Mara Bizzotto, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniela Rondinelli, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Dacian Cioloş, Benoît Biteau, Sylvia Limmer, Ladislav Ilčić, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker in Jarosław Kalinowski.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Clara Aguilera, Jan Huitema, Bas Eickhout, Laura Huhtasaari, Mazaly Aguilar, Mick Wallace, Milan Uhrík, Daniel Buda, Johan Danielsson, Asger Christensen, François Alfonsi, Elena Lizzi, Veronika Vrecionová, Anja Hazekamp, Miroslav Radačovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Atidzhe Alieva-Veli, Thomas Waitz, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Ivan Vilibor Sinčić, Álvaro Amaro, Isabel Carvalhais, Alin Mituța, Anna Deparnay-Grunenberg, Emmanouil Fragkos, Colm Markey, Juozas Olekas, Adrián Vázquez Lázara, Francisco Guerreiro, Michaela Šojdrová, Günther Sidl, Asim Ademov, Carmen Avram, Marlene Mortler, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tom Vandenkendelaere, Michal Wiezik, Dan-Ştefan Motreanu in Tomislav Sokol.

Govoril je Janusz Wojciechowski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3 zapisnika z dne 23.11.2021.

Objava izidov glasovanja: točka 6 zapisnika z dne 23.11.2021.

Zadnja posodobitev: 23. februar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov