Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 14k
Utorak, 23. studenog 2021. - Strasbourg

3. Glasovanje
CRE

Parlament je pristupio glasovanju o privremenim sporazumima u vezi sa sljedećim temama:

Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Peter Jahr (A8-0200/2019);

Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Ulrike Müller (A8-0199/2019);

Zajednička poljoprivredna politika - izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Postupak u slučaju nesolventnosti: zamjena prilogâ A i B Uredbi ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni prilogâ A i B Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021);

Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava: doprinos Unije u okviru VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1091 u vezi s doprinosom Unije za integriranu statistiku na razini poljoprivrednih gospodarstava u skladu s financijskim okvirom za razdoblje 2021. - 2027. [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Riho Terras (A9-0310/2021);

Upakirani investicijski proizvodi za male ulagatelje i investicijski osigurateljni proizvodi (PRIIP-ovi): dokumenti s ključnim informacijama. Produljenje prijelaznog aranžmana ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojim se mijenja Uredba (EU) br. 1286/2014 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana za društva za upravljanje, investicijska društva i osobe koje savjetuju o udjelima ili prodaju udjele subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i subjekata koji nisu UCITS [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jonás Fernández (A9-0297/2021);

Uporaba dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jonás Fernández (A9-0301/2021);

Politika EU-a u pogledu sporta: ocjena i mogući putevi naprijed
Izvješće o politici EU-a u pogledu sporta: ocjena i mogući putevi naprijed [2021/2058(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021);

Digitalizacija europskog izvješćivanja, praćenja i revizije
Izvješće s preporukama upućenima Komisiji o digitalizaciji europskog izvješćivanja, praćenja i revizije [2021/2054(INL)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0311/2021).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Europska strategija za kritične sirovine
Izvješće o Europskoj strategiji za kritične sirovine [2021/2011(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Hildegard Bentele (A9-0280/2021);

Revizija Financijske uredbe s obzirom na stupanje na snagu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. - 2027.
Izvješće o reviziji Financijske uredbe s obzirom na stupanje na snagu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. [2021/2162(INI)] - Odbor za proračune - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelji: Nils Ušakovs i Monika Hohlmeier (A9-0295/2021);

Farmaceutska strategija za Europu
Izvješće o farmaceutskoj strategiji za Europu [2021/2013(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Dolors Montserrat (A9-0317/2021).

Glasovanje je bilo moguće do 13:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 16:00 (točka 6. zapisnika od 23.11.2021.).

Govorila je:

Maria Grapini (izvjestiteljica), prije početka glasovanja, kako bi na temelju članka 159. stavka 4. Poslovnika dala izjavu o svom izvješću A9-0311/2021.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 12:06.)

Posljednje ažuriranje: 23. veljače 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti