Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 15k
Torek, 23. november 2021 - Strasbourg

3. Glasovanje
Dobesedni zapis

Parlament je glasoval o začasnih sporazumih o:

Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Peter Jahr (A8-0200/2019);

Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Ulrike Müller (A8-0199/2019);

Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Parlament je glasoval z enim samim glasovanjem:

Postopki v primeru insolventnosti: nadomestitev prilog A in B k uredbi ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi prilog A in B k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021);

Integrirana statistika na ravni kmetij: prispevek Unije v skladu z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027 ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/1091 v zvezi s prispevkom Unije za integrirano statistiko na ravni kmetij v skladu z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027 [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Riho Terras (A9-0310/2021);

Paketni naložbeni produkti za male vlagatelje in zavarovalni naložbeni produkti (PRIIPs): dokumenti s ključnimi informacijami. Podaljšanje prehodne ureditve ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jonás Fernández (A9-0297/2021);

Družbe za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP): uporaba dokumentov s ključnimi podatki ***I
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES glede uporabe dokumentov s ključnimi podatki s strani družb za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jonás Fernández (A9-0301/2021);

Športna politika EU: ocena in možne poti naprej
Poročilo o športni politiki EU: ocena in možne poti naprej [2021/2058(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021);

Digitalizacija evropskega poročanja, spremljanja in revizije
Poročilo s priporočili Komisiji o diigitalizaciji evropskega poročanja, spremljanja in revizij [2021/2054(INL)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Maria Grapini (A9-0311/2021).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Evropska strategija za kritične surovine
Poročilo o evropski strategiji za kritične surovine [2021/2011(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Hildegard Bentele (A9-0280/2021);

Revizija finančne uredbe glede na začetek veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027
Poročilo o reviziji finančne uredbe glede na začetek veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 [2021/2162(INI)] - Odbor za proračun - Odbor za proračunski nadzor. Soporočevalca: Nils Ušakovs in Monika Hohlmeier (A9-0295/2021);

Farmacevtska strategija za Evropo
Poročilo o farmacevtski strategiji za Evropo [2021/2013(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Dolors Montserrat (A9-0317/2021).

Glasovanje je odprto do 13.15.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objavljeni ob 16.00 (točka 6 zapisnika z dne 23.11.2021).

Govori

Pred začetkom glasovanja, Maria Grapini (poročevalka), ki je podala izjavo v skladu s členom 159(4) Poslovnika o svojem poročilu A9-0311/2021.

(Seja je bila prekinjena ob 12.06.)

Zadnja posodobitev: 23. februar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov