Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0218(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A8-0198/2019

Rasprave :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Glasovanja :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Zapisnik
XML 26k
Utorak, 23. studenog 2021. - Strasbourg

PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

6. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2021)0456)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

IZJAVA PARLAMENTA I ZAJEDNIČKA IZJAVA

Usvojena (P9_TA(2021)0456)

IZJAVA KOMISIJE

Usvojena (P9_TA(2021)0456)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 1.)

Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2021)0457)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

IZJAVA PARLAMENTA I ZAJEDNIČKE IZJAVE

Usvojene (P9_TA(2021)0457)

IZJAVE KOMISIJE

Usvojena (P9_TA(2021)0457)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 2.)

Zajednička poljoprivredna politika - izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2021)0458)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

ZAJEDNIČKE IZJAVE

Usvojene (P9_TA(2021)0458)

IZJAVE KOMISIJE

Usvojena (P9_TA(2021)0458)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 3.)

Postupak u slučaju nesolventnosti: zamjena prilogâ A i B Uredbi ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni prilogâ A i B Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Usvojeni jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0459)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 4.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava: doprinos Unije u okviru VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1091 u vezi s doprinosom Unije za integriranu statistiku na razini poljoprivrednih gospodarstava u skladu s financijskim okvirom za razdoblje 2021. - 2027. [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Riho Terras (A9-0310/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0460)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 5.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Upakirani investicijski proizvodi za male ulagatelje i investicijski osigurateljni proizvodi (PRIIP-ovi): dokumenti s ključnim informacijama. Produljenje prijelaznog aranžmana ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojim se mijenja Uredba (EU) br. 1286/2014 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana za društva za upravljanje, investicijska društva i osobe koje savjetuju o udjelima ili prodaju udjele subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i subjekata koji nisu UCITS [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojeni jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0461)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 6.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Uporaba dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojeni jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0462)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 7.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Politika EU-a u pogledu sporta: ocjena i mogući putevi naprijed
Izvješće o politici EU-a u pogledu sporta: ocjena i mogući putevi naprijed [2021/2058(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0463)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 8.)

Digitalizacija europskog izvješćivanja, praćenja i revizije
Izvješće s preporukama upućenima Komisiji o digitalizaciji europskog izvješćivanja, praćenja i revizije [2021/2054(INL)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0311/2021)

(većina zastupnika u Parlamentu)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0464)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 9.)

Europska strategija za kritične sirovine
Izvješće o Europskoj strategiji za kritične sirovine [2021/2011(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0468)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 13.)

Revizija Financijske uredbe s obzirom na stupanje na snagu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. - 2027.
Izvješće o reviziji Financijske uredbe s obzirom na stupanje na snagu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. [2021/2162(INI)] - Odbor za proračune - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelji: Nils Ušakovs i Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

(Potrebna obična većina)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio Klub zastupnika ID-a)

Odbijen

(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 14.)

Farmaceutska strategija za Europu
Izvješće o farmaceutskoj strategiji za Europu [2021/2013(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMAN

Odbijen
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 15.)

Posljednje ažuriranje: 23. veljače 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti