Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Wtorek, 23 listopada 2021 r. - Strasburg

7. Sytuacja na Białorusi i na jej granicy z UE oraz konsekwencje dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji humanitarnej (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja na Białorusi i na jej granicy z UE oraz konsekwencje dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji humanitarnej (2021/2985(RSP))

Anže Logar (urzędujący przewodniczący Rady) i Margaritis Schinas (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Nicolas Bay w imieniu grupy ID, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy The Left, Kinga Gál niezrzeszona, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Nathalie Loiseau i Tineke Strik.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Bernhard Zimniok, Alexandr Vondra, Nikolaj Villumsen, Miroslav Radačovský, Andrzej Halicki, Maria Arena, Urmas Paet, Sylwia Spurek, Tom Vandendriessche, Andrea Bocskor, Andrius Kubilius, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro, Bronis Ropė, Riho Terras, Sylvie Guillaume, Róża Thun und Hohenstein, Damien Carême, Radosław Sikorski, Sven Mikser, Ivars Ijabs, Lena Düpont, Tonino Picula, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl i Miriam Lexmann.

Głos zabrali Helena Dalli (członkini Komisji) i Anže Logar.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności