Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0227(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0326/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0326/2021

Συζήτηση :

PV 23/11/2021 - 12
CRE 23/11/2021 - 12

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0465

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

12. Διαδικασία προϋπολογισμού 2022: κοινό σχέδιο (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [13911/2021 - C9-0428/2021 - 2021/0227(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής. Συνεισηγητές: Karlo Ressler και Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Johan Van Overtveldt (πρόεδρος της επιτροπής BUDG), Karlo Ressler και Damian Boeselager παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν Anže Logar (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν Niclas Herbst, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nicolae Ştefănuță, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Henrike Hahn, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hélène Laporte, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bogdan Rzońca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Andor Deli, μη εγγεγραμμένος, José Manuel Fernandes, Nils Ušakovs, Olivier Chastel, Siegfried Mureşan, Valérie Hayer, Janusz Lewandowski και Jan Olbrycht.

Παρεμβαίνουν Johannes Hahn, Anže Logar και Johan Van Overtveldt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2021.

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2021.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.10.)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου