Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 23 ноември 2021 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР ***I - Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг ***I - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти ***I (разискване)
 3.Сесия на гласуване
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 21 – 22 октомври 2021 г. (разискване)
 6.Обявяване на резултатите от гласуването
 7.Положението в Беларус и по границата й с ЕС и последици за сигурността и хуманитарната ситуация (разискване)
 8.Поправка (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 9.Осъждане на полицейското насилие срещу ромското население в ЕС (разискване)
 10.Политика и право в областта на законната миграция (разискване)
 11.Внасяне на документи
 12.Бюджетна процедура за 2022 г.: общ проект (разискване)
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО в Женева, 30 ноември – 3 декември 2021 г. (разискване)
 15.Положението в Босна и Херцеговина (разискване)
 16.Обяснения на вот
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (180 kb) Списък на присъствалите (53 kb) Резултати от различните гласувания (175 kb) Поименни гласувания (3571 kb) 
 
Протокол (180 kb) Списък на присъствалите (53 kb) Резултати от различните гласувания (175 kb) Поименни гласувания (3571 kb) 
 
Протокол (78 kb) Списък на присъствалите (13 kb) Резултати от различните гласувания (55 kb) Поименни гласувания (87 kb) 
 
Протокол (295 kb) Списък на присъствалите (87 kb) Резултати от различните гласувания (146 kb) Поименни гласувания (619 kb) 
Последно осъвременяване: 23 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност