Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 23. listopadu 2021 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV ***I – Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování ***I – Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení ***I (rozprava)
 3.Hlasování
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. října 2021 (rozprava)
 6.Oznámení výsledků hlasování
 7.Situace v Bělorusku a na jeho hranicích s EU a bezpečnostní a humanitární následky (rozprava)
 8.Oprava (článek 241 jednacího řádu) (další postup)
 9.Odsouzení policejního násilí páchaného na Romech v EU (rozprava)
 10.Legální migrace a právo (rozprava)
 11.Předložení dokumentů
 12.Rozpočtový proces na rok 2021: společný návrh (rozprava)
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Mnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021 (rozprava)
 15.Situace v Bosně a Hercegovině (rozprava)
 16.Vysvětlení hlasování
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (158 kb) Prezenční listina (53 kb) Výsledky hlasování (158 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3568 kb) 
 
Zápis (158 kb) Prezenční listina (53 kb) Výsledky hlasování (158 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3568 kb) 
 
Zápis (75 kb) Prezenční listina (13 kb) Výsledky hlasování (51 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (83 kb) 
 
Zápis (271 kb) Prezenční listina (78 kb) Výsledky hlasování (134 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (607 kb) 
Poslední aktualizace: 23. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí