Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 23 november 2021 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd ***I - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring ***I - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen ***I (debat)
 3.Stemming
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 oktober 2021 (debat)
 6.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 7.De situatie in Belarus en aan zijn grens met de EU en de gevolgen op veiligheids- en humanitair gebied (debat)
 8.Rectificatie (artikel 241 van het Reglement) (volgende stappen)
 9.De veroordeling van politiegeweld tegen Roma in de EU (debat)
 10.Beleid en wetgeving inzake legale migratie (debat)
 11.Ingekomen stukken
 12.Begrotingsprocedure 2022: gemeenschappelijke tekst (debat)
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Multilaterale onderhandelingen met het oog op de 12e Ministeriële Conferentie van de WTO in Genève, van 30 november tot en met 3 december 2021 (debat)
 15.De situatie in Bosnië en Herzegovina (debat)
 16.Stemverklaringen
 17.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (158 kb) Presentielijst (53 kb) Stemmingsuitslagen (158 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3568 kb) 
 
Notulen (158 kb) Presentielijst (53 kb) Stemmingsuitslagen (158 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3568 kb) 
 
Notulen (74 kb) Presentielijst (13 kb) Stemmingsuitslagen (50 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (85 kb) 
 
Notulen (275 kb) Presentielijst (77 kb) Stemmingsuitslagen (125 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (607 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid