Indeks 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol - Afstemningsresultater
XML 157kPDF 125kWORD 52k
Tirsdag den 23. november 2021 - Strasbourg
 Tegnforklaring

 1. Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL ***I

 2. Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning ***I

 3. Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger ***I

 4. Insolvensbehandling: erstatning af bilag A og B til forordningen ***I

 5. Unionens bidrag til integrerede landbrugsstatistikker under FFR for 2021-2027 ***I

 6. Sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er): dokumenter med central information. Forlængelse af overgangsordningen ***I

 7. Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter): anvendelse af dokumenter med central information ***I

 8. EU's idrætspolitik: vurdering og mulige veje frem

 9. Digitalisering af europæisk rapportering, overvågning og revision

 10. Budgetproceduren 2022: fælles tekst

 11. Forslag til ændringsbudget nr. 5/2021: Humanitær bistand til flygtninge i Tyrkiet

 12. Ændringsbudget nr. 6/2021: Yderligere vaccinedoser til lav- og lavmellemindkomstlande, styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen samt andre tilpasninger af udgifter og indtægter

 13. En europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning

 14. Revisionen af finansforordningen med henblik på ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme 2021-2027

 15. En lægemiddelstrategi for Europa

 16. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – Ansøgning EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spanien

 17. Politik og lovgivning vedrørende lovlig migration

 18. Indførelse af et europæisk socialsikringspas til forbedring af den digitale håndhævelse af socialsikringsrettigheder og fair mobilitet

 19. Multilaterale forhandlinger med henblik på WTO's 12. ministerkonference i Genève den 30. november - 3. december 2021

 20. Filippinernes tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser *

 21. Jamaicas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser *

 22. Bolivias tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser *

 23. Pakistans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser *

 24. Tunesiens tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser *

 25. Sikkerheden på lastbilparkeringspladser i EU

 26. Situationen i Somalia

 27. Krænkelser af menneskerettighederne begået af private militær- og sikkerhedsvirksomheder, navnlig Wagnergruppen

 28. Menneskerettighedssituationen i Cameroun
Seneste opdatering: 16. marts 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik