Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Сряда, 24 ноември 2021 г. - Страсбург

2. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
Пълни стенографски протоколи

Решенията на комисиите EMPL и CULT за започване на междуинституционални преговори бяха обявени на 22 ноември 2021 г. (точка 7 от протокола от 22.11.2021 г.).

В съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността група членове на ЕП внесоха искане за гласуване в Парламента на решението на комисията EMPL.

Гласуването ще се проведе утре, на 25 ноември 2021 г.

Тъй като не беше внесено искане за гласуване на решението на комисията CULT съгласно член 71, параграф 2 от Правилника за дейността, комисията можа да започне преговори след изтичането на определения срок.

Изказа се Pierre Larrouturou (докладчик), за да направи декларация съгласно член 159, параграф 4 от Правилника за дейността относно своите доклади: Проект на коригиращ бюджет № 5/2021: Хуманитарна помощ за бежанците в Турция (A9-0327/2021) и Проект на коригиращ бюджет № 6/2021: Допълнителни дози ваксини за държавите с ниски и по-ниски средни доходи, подсилване на МГЗС и други корекции в разходите и приходите (A9-0329/2021).

Последно осъвременяване: 23 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност