Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Středa, 24. listopadu 2021 - Štrasburk

2. Jednání předcházející 1. čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
Doslovné záznamy

Rozhodnutí výborů EMPL a CULT o zahájení interinstitucionálních jednání bylo oznámeno dne 22. listopadu 2021 (bod 7 zápisu ze dne 22.11.2021).

Poslanci podali v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu žádost, aby se o rozhodnutí výboru EMPL v Parlamentu hlasovalo.

Hlasování se bude konat nadcházející den, dne 25. listopadu 2021.

Jelikož nebyla v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu podána žádná žádost, aby se o rozhodnutí výboru CULT hlasovalo, výbor mohl po uplynutí stanovené lhůty zahájit jednání.

Vystoupil Pierre Larrouturou (zpravodaj), aby učinil prohlášení na základě čl. 159 odst. 4 jednacího řádu v souvislosti se svými zprávami o návrhu opravného rozpočtu č. 5/2021: humanitární pomoc pro uprchlíky v Turecku (A9-0327/2021) a návrhu opravného rozpočtu č. 6/2021: dodatečné dávky vakcín pro země s nízkými a nižšími středními příjmy, navýšení prostředků pro mechanismus civilní ochrany Unie a jiné úpravy výdajů a příjmů (A9-0329/2021).

Poslední aktualizace: 23. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí