Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

2. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
Πλήρη Πρακτικά

Οι αποφάσεις των επιτροπών EMPL και CULT για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων ανακοινώθηκαν στις 22 Νοεμβρίου 2021 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2021).

Ένα αίτημα για θέση σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο κατατέθηκε από βουλευτές σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την απόφαση της επιτροπής EMPL.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο 25 Νοεμβρίου 2021.

Κανένα αίτημα για θέση σε ψηφοφορία δεν κατατέθηκε σχετικά με την απόφαση της επιτροπής CULT σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού, επομένως η επιτροπή μπόρεσε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μετά τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας.

Παρεμβαίνει ο Pierre Larrouturou (εισηγητής), ο οποίος προβαίνει σε δήλωση βάσει του άρθρου 159 παράγραφος 4 του Κανονισμού σχετικά με την έκθεσή του με τίτλο «Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2021: Ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες στην Τουρκία» (A9-0327/2021) και την έκθεσή του με τίτλο «Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2021: Πρόσθετες δόσεις εμβολίων σε χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος, ενίσχυση του UCPM και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων» (A9-0329/2021).

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου