Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Środa, 24 listopada 2021 r. - Strasburg

2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)
Pełne sprawozdanie

Decyzje komisji EMPL i CULT o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zostały ogłoszone dnia 22 listopada 2021 r. (pkt 7 protokołu z dnia 22.11.2021).

Posłowie zgodnie z art. 71 ust. 2 Regulaminu złożyli wniosek o poddanie pod głosowanie Parlamentu decyzji komisji EMPL.

Głosowanie odbędzie się w dniu jutrzejszym, tj. dnia 25 listopada 2021 r.

Ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o poddanie pod głosowanie zgodnie z art. 71 ust. 2 Regulaminu decyzji komisji CULT, po upływie ustalonego terminu komisja ta mogła rozpocząć negocjacje.

Głos zabrał Pierre Larrouturou (sprawozdawca), aby na podstawie art. 159 ust. 4 Regulaminu wygłosić oświadczenie w sprawie swojego sprawozdania dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2021 r. – Wsparcie humanitarne dla uchodźców w Turcji (A9-0327/2021) oraz w sprawie sprawozdania dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na 2021 r. - Dodatkowe dawki szczepionek dla krajów o niskim oraz niższym średnim dochodzie, zasilenie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i inne dostosowania wydatków i dochodów (A9-0329/2021).

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności