Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Streda, 24. novembra 2021 - Štrasburg

2. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
Doslovný zápis

Rozhodnutia výborov EMPL a CULT o začatí medziinštitucionálnych rokovaní boli oznámené 22. novembra 2021 (bod 7 zápisnice zo dňa 22.11.2021).

V súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci podali žiadosť, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru EMPL.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, t. j. 25. novembra 2021.

Keďže v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku nebola podaná žiadna žiadosť, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru CULT, výbor mohol začať rokovania po vypršaní stanovenej lehoty.

V rozprave vystúpil Pierre Larrouturou (spravodajca), aby na základe článku 159 ods. 4 rokovacieho poriadku urobil vyhlásenie o svojej správe s názvom Návrh opravného rozpočtu č. 5/2021: Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku (A9-0327/2021) a o svojej správe s názvom Návrh opravného rozpočtu č. 6/2021: Dodatočné dávky vakcín pre krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a iné úpravy výdavkov a príjmov (A9-0329/2021).

Posledná úprava: 23. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia