Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 6k
Středa, 24. listopadu 2021 - Štrasburk

3. Výsledky COP26 v Glasgow (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Výsledky COP26 v Glasgow (2021/2975(RSP))

Anže Logar (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (výkonný místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Pascal Canfin za skupinu Renew, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Jörg Meuthen za skupinu ID, Anna Zalewska za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu The Left, Edina Tóth – nezařazená poslankyně, Antonio Tajani, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Silvia Sardone, Antoni Comín i Oliveres, Petros Kokkalis, Hildegard Bentele, Hermann Tertsch, Jytte Guteland, Morten Petersen, Bas Eickhout, Catherine Griset, Johan Van Overtveldt, Silvia Modig, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Cyrus Engerer, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Marco Dreosto, Izabela-Helena Kloc, João Pimenta Lopes, Kostas Papadakis, Lídia Pereira a Niels Fuglsang.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

Vystoupili: Catherine Chabaud, Piernicola Pedicini, Sylvia Limmer, Robert Roos, Anja Hazekamp, Jessica Polfjärd, Simona Bonafè, Atidzhe Alieva-Veli, Jutta Paulus, Antonio Maria Rinaldi, Nicola Procaccini, Nikolaj Villumsen, Ivan Štefanec, Delara Burkhardt, Luis Garicano, Yannick Jadot, Bert-Jan Ruissen, Agnès Evren, Nicolás González Casares, Valter Flego, Michael Bloss, Beata Mazurek, Maria Spyraki, César Luena, Róża Thun und Hohenstein, Grace O'Sullivan, Alexandr Vondra, Deirdre Clune, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Michal Wiezik, Petar Vitanov, Claudia Gamon, Magdalena Adamowicz, Robert Biedroń, Stanislav Polčák, Robert Hajšel, Salvatore De Meo a Demetris Papadakis.

Vystoupili: Frans Timmermans a Anže Logar.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:50.)

Poslední aktualizace: 23. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí