Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 6k
2021. november 24., Szerda - Strasbourg

3. A glasgowi COP26-konferencia eredménye (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A glasgowi COP26-konferencia eredménye (2021/2975(RSP))

Anže Logar (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság ügyvezető alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pascal Canfin, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Zalewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a The Left képviselőcsoport nevében, Edina Tóth, független, Antonio Tajani, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Silvia Sardone, Antoni Comín i Oliveres, Petros Kokkalis, Hildegard Bentele, Hermann Tertsch, Jytte Guteland, Morten Petersen, Bas Eickhout, Catherine Griset, Johan Van Overtveldt, Silvia Modig, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Cyrus Engerer, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Marco Dreosto, Izabela-Helena Kloc, João Pimenta Lopes, Kostas Papadakis, Lídia Pereira és Niels Fuglsang.

ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

Felszólal: Catherine Chabaud, Piernicola Pedicini, Sylvia Limmer, Robert Roos, Anja Hazekamp, Jessica Polfjärd, Simona Bonafè, Atidzhe Alieva-Veli, Jutta Paulus, Antonio Maria Rinaldi, Nicola Procaccini, Nikolaj Villumsen, Ivan Štefanec, Delara Burkhardt, Luis Garicano, Yannick Jadot, Bert-Jan Ruissen, Agnès Evren, Nicolás González Casares, Valter Flego, Michael Bloss, Beata Mazurek, Maria Spyraki, César Luena, Róża Thun und Hohenstein, Grace O'Sullivan, Alexandr Vondra, Deirdre Clune, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Michal Wiezik, Petar Vitanov, Claudia Gamon, Magdalena Adamowicz, Robert Biedroń, Stanislav Polčák, Robert Hajšel, Salvatore De Meo és Demetris Papadakis.

Felszólal: Frans Timmermans és Anže Logar.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.50-kor felfüggesztik.)

Utolsó frissítés: 2022. február 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat