Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 6k
Woensdag 24 november 2021 - Straatsburg

3. Resultaten van de COP26 in Glasgow (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Resultaten van de COP26 in Glasgow (2021/2975(RSP))

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Pascal Canfin, namens de Renew-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Jörg Meuthen, namens de ID-Fractie, Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left, Edina Tóth, niet-fractiegebonden lid, Antonio Tajani, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Silvia Sardone, Antoni Comín i Oliveres, Petros Kokkalis, Hildegard Bentele, Hermann Tertsch, Jytte Guteland, Morten Petersen, Bas Eickhout, Catherine Griset, Johan Van Overtveldt, Silvia Modig, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Cyrus Engerer, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Marco Dreosto, Izabela-Helena Kloc, João Pimenta Lopes, Kostas Papadakis, Lídia Pereira en Niels Fuglsang.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Catherine Chabaud, Piernicola Pedicini, Sylvia Limmer, Robert Roos, Anja Hazekamp, Jessica Polfjärd, Simona Bonafè, Atidzhe Alieva-Veli, Jutta Paulus, Antonio Maria Rinaldi, Nicola Procaccini, Nikolaj Villumsen, Ivan Štefanec, Delara Burkhardt, Luis Garicano, Yannick Jadot, Bert-Jan Ruissen, Agnès Evren, Nicolás González Casares, Valter Flego, Michael Bloss, Beata Mazurek, Maria Spyraki, César Luena, Róża Thun und Hohenstein, Grace O'Sullivan, Alexandr Vondra, Deirdre Clune, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Michal Wiezik, Petar Vitanov, Claudia Gamon, Magdalena Adamowicz, Robert Biedroń, Stanislav Polčák, Robert Hajšel, Salvatore De Meo en Demetris Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Anže Logar.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 11.50 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid