Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 6k
Środa, 24 listopada 2021 r. - Strasburg

3. Wyniki COP26 w Glasgow (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyniki COP26 w Glasgow (2021/2975(RSP))

Anže Logar (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Peter Liese w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Pascal Canfin w imieniu grupy Renew, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Jörg Meuthen w imieniu grupy ID, Anna Zalewska w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy The Left, Edina Tóth niezrzeszona, Antonio Tajani, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Silvia Sardone, Antoni Comín i Oliveres, Petros Kokkalis, Hildegard Bentele, Hermann Tertsch, Jytte Guteland, Morten Petersen, Bas Eickhout, Catherine Griset, Johan Van Overtveldt, Silvia Modig, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Cyrus Engerer, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Marco Dreosto, Izabela-Helena Kloc, João Pimenta Lopes, Kostas Papadakis, Lídia Pereira i Niels Fuglsang.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Catherine Chabaud, Piernicola Pedicini, Sylvia Limmer, Robert Roos, Anja Hazekamp, Jessica Polfjärd, Simona Bonafè, Atidzhe Alieva-Veli, Jutta Paulus, Antonio Maria Rinaldi, Nicola Procaccini, Nikolaj Villumsen, Ivan Štefanec, Delara Burkhardt, Luis Garicano, Yannick Jadot, Bert-Jan Ruissen, Agnès Evren, Nicolás González Casares, Valter Flego, Michael Bloss, Beata Mazurek, Maria Spyraki, César Luena, Róża Thun und Hohenstein, Grace O'Sullivan, Alexandr Vondra, Deirdre Clune, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Michal Wiezik, Petar Vitanov, Claudia Gamon, Magdalena Adamowicz, Robert Biedroń, Stanislav Polčák, Robert Hajšel, Salvatore De Meo i Demetris Papadakis.

Głos zabrali Frans Timmermans i Anže Logar.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.50.)

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności