Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 6k
Streda, 24. novembra 2021 - Štrasburg

3. Výsledok COP 26 v Glasgowe (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Výsledok COP 26 v Glasgowe (2021/2975(RSP))

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (výkonný podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Pascal Canfin v mene skupiny Renew, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Jörg Meuthen v mene skupiny ID, Anna Zalewska v mene skupiny ECR, Manon Aubry, v mene skupiny The Left, Edina Tóth – nezaradená poslankyňa, Antonio Tajani, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Silvia Sardone, Antoni Comín i Oliveres, Petros Kokkalis, Hildegard Bentele, Hermann Tertsch, Jytte Guteland, Morten Petersen, Bas Eickhout, Catherine Griset, Johan Van Overtveldt, Silvia Modig, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Cyrus Engerer, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Marco Dreosto, Izabela-Helena Kloc, João Pimenta Lopes, Kostas Papadakis, Lídia Pereira a Niels Fuglsang.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Catherine Chabaud, Piernicola Pedicini, Sylvia Limmer, Robert Roos, Anja Hazekamp, Jessica Polfjärd, Simona Bonafè, Atidzhe Alieva-Veli, Jutta Paulus, Antonio Maria Rinaldi, Nicola Procaccini, Nikolaj Villumsen, Ivan Štefanec, Delara Burkhardt, Luis Garicano, Yannick Jadot, Bert-Jan Ruissen, Agnès Evren, Nicolás González Casares, Valter Flego, Michael Bloss, Beata Mazurek, Maria Spyraki, César Luena, Róża Thun und Hohenstein, Grace O'Sullivan, Alexandr Vondra, Deirdre Clune, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Michal Wiezik, Petar Vitanov, Claudia Gamon, Magdalena Adamowicz, Robert Biedroń, Stanislav Polčák, Robert Hajšel, Salvatore De Meo a Demetris Papadakis.

Vystúpili: Frans Timmermans a Anže Logar.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h.)

Posledná úprava: 23. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia