Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2011(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0280/2021

Debatten :

PV 22/11/2021 - 18
CRE 22/11/2021 - 18

Stemmingen :

PV 23/11/2021 - 6
PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0468

Notulen
XML 19k
Woensdag 24 november 2021 - Straatsburg

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

10. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
Volledige verslagen

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Begrotingsprocedure 2022: gemeenschappelijke tekst
Verslag over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure [13911/2021 - C9-0428/2021 - 2021/0227(BUD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité. Rapporteurs: Karlo Ressler en Damian Boeselager (A9-0326/2021)

(Meerderheid van de leden van het Parlement vereist voor de verwerping van het gemeenschappelijk ontwerp)

GEMEENSCHAPPELIJKE ONTWERPTEKST

Goedgekeurd (P9_TA(2021)0465)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

De algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 is definitief vastgesteld.

De Voorzitter gaat over tot ondertekening van de begroting, in aanwezigheid van Johan Van Overtveldt (voorzitter van de commissie BUDG), Karlo Ressler en Damian Boeselager (rapporteurs voor de algemene begroting 2022).

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021: humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – Humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije [12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0466)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

Het standpunt van de Raad is derhalve goedgekeurd.

Gewijzigde begroting nr. 5/2021 is definitief vastgesteld.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2021: Extra vaccindoses voor lage- en lagermiddeninkomenslanden, versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming en andere aanpassingen aan de uitgaven en ontvangsten
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Extra vaccindoses voor lage- en lagermiddeninkomenslanden, versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming en andere aanpassingen aan de uitgaven en ontvangsten [14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0467)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

Het standpunt van de Raad is derhalve goedgekeurd.

Gewijzigde begroting nr. 6/2021 is definitief vastgesteld.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Een Europese strategie voor kritieke grondstoffen
Verslag over een Europese strategie voor kritieke grondstoffen [2021/2011(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0468)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

De herziening van het Financieel Reglement met het oog op de inwerkingtreding van het meerjarig financieel kader 2021-2027
Verslag over de herziening van het Financieel Reglement met het oog op de inwerkingtreding van het meerjarig financieel kader 2021-2027 [2021/2162(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Nils Ušakovs en Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0469)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

Een farmaceutische strategie voor Europa
Verslag over een farmaceutische strategie voor Europa [2021/2013(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0470)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spanje
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (aanvraag van Spanje – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal) [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0471)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Beleid en wetgeving inzake legale migratie
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het beleid en wetgeving inzake legale migratie [2020/2255(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0472)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

Invoering van een Europese socialezekerheidspas voor het verbeteren van de digitale handhaving van socialezekerheidsrechten en billijke mobiliteit
Ontwerpresolutie B9-0551/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0473)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 18)

Multilaterale onderhandelingen met het oog op de 12e Ministeriële Conferentie van de WTO in Genève, van 30 november tot en met 3 december 2021
Ontwerpresolutie B9-0550/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0474)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)

Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid