Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2011(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0280/2021

Rozpravy :

PV 22/11/2021 - 18
CRE 22/11/2021 - 18

Hlasovanie :

PV 23/11/2021 - 6
PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0468

Zápisnica
XML 19k
Streda, 24. novembra 2021 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

10. Oznámenie výsledkov hlasovania
CRE

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Rozpočtový postup na rok 2022 – spoločný návrh
Správa o spoločnom návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu [13911/2021 - C9-0428/2021 - 2021/0227(BUD)] - Delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore. Spravodajcovia:: Karlo Ressler a Damian Boeselager (A9-0326/2021)

(Na zamietnutie spoločného návrhu je potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov)

SPOLOČNÝ NÁVRH

Schválené (P9_TA(2021)0465)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2022 bol s konečnou platnosťou prijatý.

Predseda pristúpi k podpísaniu rozpočtu za prítomnosti Johana Van Overtveldta (predsedu výboru BUDG), Karla Resslera a Damiana Boeselagera (spravodajcov pre všeobecný rozpočet na rok 2022).

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2021: Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2021 na rozpočtový rok 2021 – Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku [12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0466)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 11)

Tým bola schválená pozícia Rady.

Opravný rozpočet č. 5/2021 bol schválený s konečnou platnosťou.

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2021: Dodatočné dávky vakcín pre krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a iné úpravy výdavkov a príjmov
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2021 na rozpočtový rok 2021 – Dodatočné dávky vakcín pre krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a iné úpravy výdavkov a príjmov [14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0467)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)

Tým bola schválená pozícia Rady.

Opravný rozpočet č. 6/2021 bol schválený s konečnou platnosťou.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Európska stratégia pre kritické suroviny
Správa o európskej stratégii pre kritické suroviny [2021/2011(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0468)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom na nadobudnutie účinnosti viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027
Správa o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom na nadobudnutie účinnosti viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 [2021/2162(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Nils Ušakovs a Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0469)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 14)

Farmaceutická stratégia pre Európu
Správa o farmaceutickej stratégii pre Európu [2021/2013(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0470)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 15)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Španielsko
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Španielska – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0471)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Politika a právo v oblasti legálnej migrácie
Správa s odporúčaniami Komisii o politike a práve v oblasti legálnej migrácie [2020/2255(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0472)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

Zavedenie európskeho preukazu sociálneho zabezpečenia v záujme digitálneho zlepšenia presadzovania práv sociálneho zabezpečenia a spravodlivej mobility
Návrh uznesenia B9-0551/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0473)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 18)

Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 12. Konferenciou ministrov WTO v Ženeve v dňoch 30. novembra – 3. decembra 2021
Návrh uznesenia B9-0550/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0474)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 19)

Posledná úprava: 23. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia