Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 24. november 2021 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 3.Glasgow's toimunud COP26 tulemused (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Pidulik istung - Svjatlana Tsihhanovskaja kõne
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Hääletus
 8.Istungi jätkamine
 9.ELi roll COVID-19 pandeemia vastases võitluses: kuidas maailma vaktsineerida? (temaatiline arutelu)
 10.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 11.ELi roll COVID-19 pandeemia vastases võitluses: kuidas maailma vaktsineerida? (arutelu jätkamine)
 12.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (menetlemise jätkamine)
 13.Energialiidu olukord (arutelu)
 14.Põhiõigused ja õigusriik Sloveenias, eelkõige Euroopa Prokuratuuri prokuröride ametissenimetamisega viivitamine (arutelu)
 15.Istungi jätkamine
 16.ELi harvikhaiguste tõrje tegevuskava (arutelu)
 17.Euroopa Kontrollikoja 2020. aasta aruande tutvustus (arutelu)
 18.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 19.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 20.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 21.Esitatud dokumendid
 22.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 23.Selgitused hääletuse kohta
 24.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (154 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) Hääletuste tulemused (156 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3243 kb) 
 
Protokoll (154 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) Hääletuste tulemused (156 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3243 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Kohalolijate nimekiri (13 kb) Hääletuste tulemused (50 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (78 kb) 
 
Protokoll (274 kb) Kohalolijate nimekiri (78 kb) Hääletuste tulemused (182 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (545 kb) 
Viimane päevakajastamine: 23. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika