Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/0179(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0299/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2021 - 8

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0476

Zápis
XML 23k
Čtvrtek, 25. listopadu 2021 - Štrasburk

8. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Přiměřené minimální mzdy v Evropské unii ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii [COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajové: Dennis Radtke a Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

ROZHODNUTÍ O ZAHÁJENÍ INTERINSTITUCIONÁLNÍCH JEDNÁNÍ

Schváleno JH (443 pro, 192 proti, 58 se zdrželo).

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Španělsko
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům na základě žádosti Španělska – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0471)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 16)

Legální migrace a právo
Zpráva obsahující doporučení Komisi k legální migraci a právu [2020/2255(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0472)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 17)

Zavedení evropského průkazu sociálního zabezpečení s cílem zlepšit digitální prosazování práv na sociální zabezpečení a spravedlivou mobilitu
Návrh usnesení B9-0551/2021

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0473)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 18)

Mnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021
Návrh usnesení B9-0550/2021

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0474)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 19)

Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980: přistoupení Filipín *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy Evropské unie opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Filipín k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 [COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2021)0475)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 20)

Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980: přistoupení Jamajky *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Jamajky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 [COM(2021)0363 - C9-0334/2021- 2021/0179(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2021)0476)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 21)

Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980: přistoupení Bolívie *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy Evropské unie opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Bolívie k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 [COM(2021)0369 - C9-0336/2021- 2021/0183(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2021)0477)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 22)

Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980: přistoupení Pákistánu *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy Evropské unie opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Pákistánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 [COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2021)0478)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 23)

Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980: přistoupení Tuniska *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Tuniska k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 [COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2021)0479)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 24)

Bezpečnost parkovišť pro nákladní automobily v EU
Návrh usnesení B9-0552/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0480)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 25)

Situace v Somálsku
Společný návrh usnesení RC-B9-0554/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0481)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 26)

Porušování lidských práv soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi, zejména Wagnerovou skupinou
Společný návrh usnesení RC-B9-0560/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0482)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 27)

Situace v oblasti lidských práv v Kamerunu
Společný návrh usnesení RC-B9-0553/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0483)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 28)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:03.)

Poslední aktualizace: 23. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí