Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/0179(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0299/2021

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/11/2021 - 8

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0476

Protokół
XML 24k
Czwartek, 25 listopada 2021 r. - Strasburg

8. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Adekwatne wynagrodzenia minimalne w Unii Europejskiej ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnego wynagrodzenia minimalnego w Unii Europejskiej [COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Współsprawozdawcy: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

(Wymagana zwykła większość)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Przyjęto w głosowaniu imiennym (za: 443 głosy, przeciw: 192, wstrzymało się: 58)

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Hiszpania
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników w następstwie wniosku od Hiszpanii – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0471)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 16)

Polityka i ustawodawstwo w dziedzinie legalnej migracji
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie polityki i ustawodawstwa w dziedzinie legalnej migracji [2020/2255(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0472)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)

Wprowadzenie europejskiego dowodu zabezpieczenia społecznego w celu poprawy cyfrowego egzekwowania praw w zakresie zabezpieczenia społecznego i sprawiedliwej mobilności
Projekt rezolucji B9-0551/2021

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0473)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 18)

Negocjacje wielostronne w związku z 12. konferencją ministerialną WTO, która odbędzie się w Genewie od 30 listopada do 3 grudnia 2021 r.
Projekt rezolucji B9-0550/2021

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0474)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 19)

Przystąpienie Filipin do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie Unii Europejskiej do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Filipin do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0475)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 20)

Przystąpienie Jamajki do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Jamajki do Konwencji z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2021)0363 - C9-0334/2021- 2021/0179(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0476)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 21)

Przystąpienie Boliwii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie Unii Europejskiej do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Boliwii do Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2021)0369 - C9-0336/2021- 2021/0183(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0477)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 22)

Przystąpienie Pakistanu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie Unii Europejskiej do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Pakistanu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0478)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 23)

Przystąpienie Tunezji do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Tunezji do Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0479)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 24)

Bezpieczeństwo parkingów dla samochodów ciężarowych w UE
Projekt rezolucji B9-0552/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0480)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 25)

Sytuacja w Somalii
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0554/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0481)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 26)

Łamanie praw człowieka przez prywatne firmy wojskowe i ochroniarskie, zwłaszcza Wagner Group
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0560/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0482)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 27)

Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kamerunie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0553/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0483)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 28)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.03.)

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności