Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Четвъртък, 25 ноември 2021 г. - Страсбург

13. Задръствания на международните пристанища и увеличени транспортни разходи, които засягат ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Задръствания на международните пристанища и увеличени транспортни разходи, които засягат ЕС (2021/2980(RSP))

Helena Dalli (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Pablo Arias Echeverría, от името на групата PPE, Carmen Avram, от името на групата S&D, José Ramón Bauzá Díaz, от името на групата Renew, Maximilian Krah, от името на групата ID, Joachim Stanisław Brudziński, от името на групата ECR, Cláudia Monteiro de Aguiar, Juozas Olekas, Vlad Gheorghe, Ciarán Cuffe, от името на групата Verts/ALE, Clare Daly и Chris MacManus, от името на групата The Left.

Изказа се Helena Dalli.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 15.48 ч.)

Последно осъвременяване: 23 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност