Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Torsdagen den 25 november 2021 - Strasbourg

13. Överbelastning av internationella hamnar och ökade transportkostnader som får konsekvenser för EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Överbelastning av internationella hamnar och ökade transportkostnader som får konsekvenser för EU (2021/2980(RSP))

Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Pablo Arias Echeverría för PPE-gruppen, Carmen Avram för S&D-gruppen, José Ramón Bauzá Díaz för Renew-gruppen, Maximilian Krah för ID-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, Cláudia Monteiro de Aguiar, Juozas Olekas, Vlad Gheorghe, Ciarán Cuffe för Verts/ALE-gruppen, Clare Daly och Chris MacManus för The Left-gruppen.

Talare: Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 15.48.)

Senaste uppdatering: 23 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy