Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

21. Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 20 Οκτωβρίου 2021)

επιτροπή AFET

- Προς μια στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση της εκπαίδευσης για τα παιδιά του κόσμου: μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 (2021/2209(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE (άρθρο 57 του Κανονισμού), CULT (άρθρο 57 του Κανονισμού))

- Ο έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων στον Λίβανο (2021/2198(INI))
(γνωμοδότηση: CONT (άρθρο 57 του Κανονισμού))

επιτροπή INTA

- Ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά (COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(COD))
(γνωμοδότηση: DEVE, ECON (άρθρο 57 του Κανονισμού), EMPL, IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού), JURI)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου