Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 25. novembra 2021 - Štrasburg

21. Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 20. októbra 2021)

výbor AFET

- Smerom k stratégii EÚ na podporu vzdelávania detí vo svete: zmierňovanie dosahu pandémie ochorenia COVID-19 (2021/2209(INI))
(stanovisko: DEVE (článok 57 rokovacieho poriadku), CULT (článok 57 rokovacieho poriadku))

- Kontrola európskych finančných prostriedkov v Libanone (2021/2198(INI))
(stanovisko: CONT (článok 57 rokovacieho poriadku))

výbor INTA

- Zahraničné subvencie narúšajúce vnútorný trh (COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(COD))
(stanovisko: DEVE, ECON (článok 57 rokovacieho poriadku), EMPL, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku), JURI)

Posledná úprava: 23. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia