Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Θέσεις του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (άρθρο 63 του Κανονισμού)
 3.Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και η πορεία της κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (συζήτηση)
 4.Πρώτη ψηφοφορία
 5.Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και η πορεία της κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  6.1.Η κατάσταση στη Σομαλία
  6.2.Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, ιδίως τον όμιλο Wagner
  6.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Δεύτερη ψηφοφορία
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 13.Συμφόρηση στους διεθνείς λιμένες και αυξημένο κόστος μεταφορών που επηρεάζουν την ΕΕ (συζήτηση)
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 16.Αιτιολογήσεις ψήφου
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Αναφορές
 20.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 21.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 22.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 23.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 25.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (180 kb) Κατάσταση παρόντων (49 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (176 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2595 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (180 kb) Κατάσταση παρόντων (49 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (176 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2595 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (84 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (55 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (79 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (293 kb) Κατάσταση παρόντων (86 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (153 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (473 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου