Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Θέσεις του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (άρθρο 63 του Κανονισμού)
 3.Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και η πορεία της κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (συζήτηση)
 4.Πρώτη ψηφοφορία
 5.Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και η πορεία της κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
6.1.Η κατάσταση στη Σομαλία
  
6.2.Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, ιδίως τον όμιλο Wagner
  
6.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Δεύτερη ψηφοφορία
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 13.Συμφόρηση στους διεθνείς λιμένες και αυξημένο κόστος μεταφορών που επηρεάζουν την ΕΕ (συζήτηση)
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 16.Αιτιολογήσεις ψήφου
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Αναφορές
 20.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 21.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 22.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 23.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 25.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (180 kb) Κατάσταση παρόντων (49 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (176 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2594 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (180 kb) Κατάσταση παρόντων (49 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (176 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2594 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (84 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (55 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (79 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (293 kb) Κατάσταση παρόντων (86 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (153 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (473 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου