Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 25 november 2021 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen (artikel 63 i arbetsordningen)
 3.Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och läget när det gäller ratificeringen av Istanbulkonventionen (debatt)
 4.Första omröstningsomgången
 5.Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och läget när det gäller ratificeringen av Istanbulkonventionen (fortsättning på debatten)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
6.1.Situationen i Somalia
  
6.2.Människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagnergruppen
  
6.3.Människorättssituationen i Kamerun
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Andra omröstningsomgången
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Större interpellationer (debatt)
 13.Överbelastning av internationella hamnar och ökade transportkostnader som får konsekvenser för EU (debatt)
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 16.Röstförklaringar
 17.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Inkomna dokument
 19.Framställningar
 20.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 21.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 22.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod
 24.Avslutande av sammanträdet
 25.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (158 kb) Närvarolista (49 kb) Omröstningsresultat (158 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2595 kb) 
 
Protokoll (158 kb) Närvarolista (49 kb) Omröstningsresultat (158 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2595 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Närvarolista (13 kb) Omröstningsresultat (50 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (75 kb) 
 
Protokoll (271 kb) Närvarolista (76 kb) Omröstningsresultat (125 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (457 kb) 
Senaste uppdatering: 23 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy