Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά - Αποτελεσματα των ψηφοφοριων
XML 176kPDF 153kWORD 55k
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ

 2. Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση ***I

 3. Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών ***I

 4. Διαδικασίες αφερεγγυότητας: αντικατάσταση των παραρτημάτων A και Β του κανονισμού ***I

 5. Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Συνεισφορά της Ένωσης βάσει του ΠΔΠ για τα έτη 2021 έως 2027 ***I

 6. Συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP): έγγραφα βασικών πληροφοριών. Παράταση της μεταβατικής ρύθμισης ***I

 7. Εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ): χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών ***I

 8. Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού: αξιολόγηση και πιθανή μελλοντική πορεία

 9. Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης και ελέγχου

 10. Διαδικασία προϋπολογισμού 2022: κοινό σχέδιο

 11. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2021: Ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες στην Τουρκία

 12. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2021: Πρόσθετες δόσεις εμβολίων σε χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος, ενίσχυση του UCPM και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων

 13. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

 14. Η επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει της έναρξης ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027

 15. Μια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη

 16. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Ισπανία

 17. Πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση

 18. Δημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση της ψηφιακής επιβολής των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και μιας δίκαιης κινητικότητας

 19. Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 12ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στη Γενεύη, 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2021

 20. Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών: προσχώρηση των Φιλιππίνων *

 21. Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών: προσχώρηση της Τζαμάικας *

 22. Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών: προσχώρηση της Βολιβίας *

 23. Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών: προσχώρηση του Πακιστάν *

 24. Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών: προσχώρηση της Τυνησίας *

 25. Ασφάλεια των χώρων στάθμευσης φορτηγών στην ΕΕ

 26. Η κατάσταση στη Σομαλία

 27. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, ιδίως τον όμιλο Wagner

 28. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν
Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου