Indiċi 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti - Riżultati tal-votazzjonijiet
XML 158kPDF 134kWORD 52k
Il-Ħamis, 25 ta' Novembru 2021 - Strasburgu
 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I

 2. Il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni ***I

 3. Politika Agrikola Komuni – emenda tal-OKS u Regolamenti oħra ***I

 4. Proċedimenti ta' insolvenza: sostituzzjoni tal-Annessi A u B tar-Regolament ***I

 5. Statistika integrata tal-azjendi agrikoli: kontribuzzjoni tal-Unjoni skont il-QFP għall-perjodu 2021-2027 ***I

 6. Prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs): dokumenti bl-informazzjoni ewlenija. Estensjoni tal-arranġament tranżitorju ***I

 7. Impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS): l-użu ta' dokumenti bl-informazzjoni ewlenija ***I

 8. Il-politika tal-UE dwar l-isport: valutazzjoni u toroq possibbli 'l quddiem

 9. Diġitalizzazzjoni tar-rappurtar, il-monitoraġġ u l-awditjar fil-livell Ewropew

 10. Proċedura tal-baġit 2022: test konġunt

 11. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2021: Appoġġ umanitarju għar-rifuġjati fit-Turkija

 12. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2021: Dożi addizzjonali tal-vaċċin għall-pajjiżi b'introjtu baxx jew medju inferjuri, it-tisħiħ tal-UCPM u aġġustamenti oħra għan-nefqa u d-dħul

 13. Strateġija Ewropea għall-materja prima kritika

 14. Ir-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tal-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027

 15. Strateġija Farmaċewtika għall-Ewropa

 16. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spanja

 17. Politika u liġi dwar il-migrazzjoni legali

 18. L-introduzzjoni ta' pass Ewropew tas-sigurtà soċjali għat-titjib diġitali tal-infurzar tad-drittijiet ta' sigurtà soċjali u ta' mobilità ekwa

 19. Negozjati multilaterali fid-dawl tat-12-il Konferenza Ministerjali tad-WTO f'Ġinevra, mit-30 ta' Novembru sat-3 ta' Diċembru 2021

 20. Konvenzjoni tal-Aja (1980) dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri: adeżjoni tal-Filippini *

 21. Konvenzjoni tal-Aja (1980) dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri: adeżjoni tal-Ġamajka *

 22. Konvenzjoni tal-Aja (1980) dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri: adeżjoni tal-Bolivja *

 23. Konvenzjoni tal-Aja (1980) dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri: adeżjoni tal-Pakistan *

 24. Konvenzjoni tal-Aja (1980) dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri: adeżjoni tat-Tuneżija *

 25. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sikurezza tal-parkeġġi għat-trakkijiet fl-UE

 26. Is-sitwazzjoni fis-Somalja

 27. Ksur tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq minn kumpaniji militari u tas-sigurtà privati, b'mod partikolari l-Grupp Wagner

 28. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kamerun
Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Marzu 2022Avviż legali - Politika tal-privatezza