Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 19k
Ponedjeljak, 13. prosinca 2021. - Strasbourg

12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama u vezi s nezakonitim ulaskom na područje Europske unije usmjerenima protiv prijevoznika koji sudjeluju u trgovanju ljudima ili krijumčarenju migranata ili ih olakšavaju (COM(2021)0753 - C9-0431/2021 - 2021/0387(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju (COM(2021)0731 - C9-0433/2021 - 2021/0381(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

CULT, JURI, LIBE, AFCO

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Unije (kodificirani tekst) (COM(2021)0769 - C9-0453/2021 - 2021/0400(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost – opći pristup (14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

2) odbora

2.1) izvješća

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 (COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD)) - ITRE - izvjestitelj: Bart Groothuis (A9-0313/2021)

- Izvješće o evaluaciji preventivnih mjera za izbjegavanje korupcije, nepravilne potrošnje i zlouporabe sredstava EU-a i nacionalnih sredstava u slučaju kriznih fondova i rashodovnih područja povezanih s krizom (2020/2222(INI)) - CONT - izvjestiteljica: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

- Izvješće o provedbi Direktive o energetskim svojstvima zgrada (2021/2077(INI)) - ITRE - izvjestitelj: Seán Kelly (A9-0321/2021)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini mladih 2022. (COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD)) - CULT - izvjestiteljica: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

- Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2020. godine (2021/2019(INI)) - PETI - izvjestitelj: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

- Izvješće o izazovima i budućnosti multilateralnih sustava za kontrolu oružja za masovno uništenje i razoružanje (2020/2001(INI)) - AFET - izvjestitelj: Sven Mikser (A9-0324/2021)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji (COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)) - EMPL - izvjestitelji: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

- Izvješće o novim smjerovima humanitarnog djelovanja EU-a (2021/2163(INI)) - DEVE - izvjestitelj: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

- Izvješće o učincima organiziranog kriminala na vlastita sredstva EU-a i na zloupotrebu sredstava EU-a s posebnim naglaskom na podijeljenom upravljanju iz perspektive revizije i kontrole (2020/2221(INI)) - CONT - izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

- Izvješće o demokraciji na radnom mjestu: europski okvir za prava zaposlenika na sudjelovanje i revizija Direktive o europskom radničkom vijeću (2021/2005(INI)) - EMPL - izvjestiteljica: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravednim tržištima neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru (Akt o digitalnim tržištima) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

- ***I Nacrt izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/216 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu carinske kvote Unije za visokokvalitetnu govedinu iz Paragvaja (COM(2021)0313 - C9-0228/2021 - 2021/0146(COD)) - INTA - izvjestitelj: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica (06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)) - TRAN - izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0335/2021)

- ***I Drugo izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu roba i usluga trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Unije i postupcima koji pridonose pregovorima o pristupu robe i usluga Unije tržištima javne nabave trećih zemalja (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)) - INTA - izvjestitelj: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

- Izvješće s preporukama Komisiji o borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja: nasilje na internetu (2020/2035(INL)) - LIBE – izvjestiteljica: Sylwia Spurek – FEMM - izvjestiteljica: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A9-0338/2021)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2006/43/EZ, 2009/65/EZ, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i (EU) 2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD)) - ECON - izvjestitelj: Mikuláš Peksa (A9-0340/2021)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor i izmjeni uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 (COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD)) - ECON - izvjestitelj: Billy Kelleher (A9-0341/2021)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Hrvatskoj uslijed niza potresa koji su počeli 28. prosinca 2020. (COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Španjolske – EGF/2021/004 ES / Aragón automotive (COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Italije – EGF/2021/003 IT Porto Canale (COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Italije – EGF/2021/002 IT/Air Italy (COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

- * Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 radi povećanja predvidljivosti za države članice i razjašnjenja postupaka za rješavanje sporova pri stavljanju na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava te sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u (COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)) - BUDG - izvjestitelji: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

2.2) preporuka za drugo čitanje

- ***II Nacrt preporuke za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU (10531/3/2021 - C9-0422/2021 - 2018/0018(COD)) - ENVI - izvjestitelj: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

Posljednje ažuriranje: 14. ožujka 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti