Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 21k
2021. december 13., Hétfő - Strasbourg

12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az Európai Unió területére történő illegális belépéssel összefüggésben az emberkereskedelmet vagy migránscsempészést elősegítő vagy abban részt vevő fuvarozókkal szembeni intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0753 - C9-0431/2021 - 2021/0387(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény :

LIBE

- Javaslat a politikai reklám átláthatóságáról és targetálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0731 - C9-0433/2021 - 2021/0381(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

CULT, JURI, LIBE, AFCO

- Javaslat az Unión belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (kodifikált szöveg) (COM(2021)0769 - C9-0453/2021 - 2021/0400(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

JURI

- Javaslat a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre – Általános megközelítés (14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés az Unió egész területén egységesen magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről, valamint az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Bart Groothuis (A9-0313/2021)

- Jelentés a sürgősségi alapok és a válsággal kapcsolatos kiadási területek esetében a korrupció, a szabálytalan kiadások, valamint az uniós és nemzeti forrásokkal való visszaélés elkerülését célzó megelőző intézkedések értékeléséről (2020/2222(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

- Jelentés az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv végrehajtásáról (2021/2077(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Seán Kelly (A9-0321/2021)

- ***I Jelentés az ifjúság európai évéről (2022) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD)) - CULT bizottság - Előadó: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

- Jelentés a Petíciós Bizottság 2020-as év folyamán folytatott tanácskozásairól (2021/2019(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

- Jelentés a tömegpusztító fegyverek többoldalú fegyverzet-ellenőrzési és leszerelési rendszereinek kihívásairól és kilátásairól (2020/2001(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Sven Mikser (A9-0324/2021)

- ***I Jelentés az Európai Unióban alkalmazandó megfelelő minimálbérekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatról (COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)) - EMPL bizottság - Előadók: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

- Jelentés az EU humanitárius tevékenységének új orientációiról (2021/2163(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

- Jelentés a szervezett bűnözésnek az Unió saját forrásaira gyakorolt hatásáról és az uniós forrásokkal való visszaélésről, különös tekintettel a megosztott irányításra az ellenőrzés és a kontrollok szempontjából (2020/2221(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

- Jelentés a munkahelyi demokráciáról: a munkavállalók vállalati ügyekben való részvételének európai keretrendszere és az Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv felülvizsgálata (2021/2005(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

- ***I Jelentés a digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (a digitális piacokról szóló jogszabály) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

- ***I Jelentés az (EU) 2019/216 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Paraguayból származó kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó uniós vámkontingens tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2021)0313 - C9-0228/2021 - 2021/0146(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

- *** Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Maria Grapini (A9-0335/2021)

- ***I Második jelentés a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nemi alapú erőszak elleni küzdelemről és azon belül az online erőszakról (2020/2035(INL)) - LIBE bizottság - FEMM bizottság - Előadó: Sylwia Spurek - Előadó: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A9-0338/2021)

- ***I Jelentés A 2006/43/EK, a 2009/65/EK, 2009/138/EU, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/65/EU, az (EU) 2015/2366, valamint az (EU) 2016/2341 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Mikuláš Peksa (A9-0340/2021)

- ***I Jelentés a pénzügyi ágazat digitális működési rezilienciájáról és az 1060/2009/EK, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, valamint a 909/2014/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (DORA) irányuló javaslatról (COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Billy Kelleher (A9-0341/2021)

- Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról a Horvátországnak a 2020. december 28-tól kezdődő földrengésekkel kapcsolatban nyújtandó támogatás céljából (COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

- Jelentés Spanyolország EGF/2021/004 ES/Aragon automotive kérelme nyomán az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

- Jelentés az Olaszország EGF/2021/003 IT/Porto Canale referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

- Jelentés az Olaszország EGF/2021/002 IT/Air Italy referenciaszámú kérelme nyomán az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

- * Jelentés a 609/2014/EU, Euratom rendeletnek a tagállamok számára a kiszámíthatóság fokozása, valamint a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásakor alkalmazandó vitarendezési eljárások pontosítása érdekében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)) - BUDG bizottság - Előadók: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

2.2) ajánlás második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10531/3/2021 - C9-0422/2021 - 2018/0018(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

Utolsó frissítés: 2022. március 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat