Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Mandag den 13. december 2021 - Strasbourg

13. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagorden for mødeperioden i december 2021(PE 702.619/PDOJ) var gjort tilgængeligt for medlemmerne, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 158):

Formanden bekendtgjorde, at han havde modtaget en anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163) vedrørende følgende lovgivningsmæssige sag:

- Overgangsbestemmelser for visse former for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og udskydelse af anvendelsen af krav til internt udstyr (COM(2021)0627 - C9-0381/2021- 2021/0323(COD)) (punkt 103 i PDOJ).

Denne anmodning ville blive sat under afstemning ved dagens afstemningsrunde.

Formanden meddelte desuden, at der ikke var blevet fremsat forslag om forkastelse eller ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 67 og 68, til forordningen om Rådets førstebehandlingsholdning i nedenstående sag:

- Medicinsk teknologivurdering (punkt 140 i PDOJ).

Det var derfor ikke længere nødvendigt at stemme om ændringsforslagene til indstillingen ved andenbehandling, som var berammet til tirsdagens afstemning.

Afstemningerne ville blive fordelt på de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag og antallet af anmodninger om særskilte og delte afstemninger. Oplysningerne om fordelingen af afstemninger på de forskellige afstemningsrunder ville være tilgængelige på Parlamentets websted under rubrikken "Prioriterede oplysninger og dokumenter".

Parlamentet godkendte disse ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Taler: Joachim Kuhs

Seneste opdatering: 14. marts 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik