Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 13 decembrie 2021 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea lucrărilor ședinței
 3.Declarația președinției
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Componența grupurilor politice
 7.Componența comisiilor și a delegațiilor
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)
 10.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Depunere de documente
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Cea de a 30-a aniversare a destrămării Uniunii Sovietice și importanța sa pentru viitorul Rusiei și al Europei (dezbatere)
 15.Combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică (dezbatere)
 16.Sesiune de votare
 17.Combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică (continuarea dezbaterii)
 18.Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2018-2020 (dezbatere)
 19.Evaluarea tehnologiilor medicale ***II (dezbatere)
 20.Impactul criminalității organizate asupra resurselor proprii ale UE și asupra deturnării fondurilor UE, cu accent deosebit pe gestiunea partajată din perspectiva auditării și controlului (prezentare succintă)
 21.Preîntâmpinarea corupției, a cheltuielilor neconforme și a deturnării fondurilor UE și a celor naționale în cazul fondurilor de urgență și în domeniile de cheltuieli legate de crize (prezentare succintă)
 22.Punerea în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor (prezentare succintă)
 23.Provocările și perspectivele pentru regimurile multilaterale de control al armelor de distrugere în masă și de dezarmare (prezentare succintă)
 24.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 25.Explicații privind votul
 26.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (138 kb) Listă de prezență (44 kb) Rezultatele voturilor (271 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1174 kb) 
 
Proces-verbal (138 kb) Listă de prezență (44 kb) Rezultatele voturilor (271 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1174 kb) 
 
Proces-verbal (78 kb) Listă de prezență (12 kb) Rezultatele voturilor (74 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (46 kb) 
 
Proces-verbal (275 kb) Listă de prezență (75 kb) Rezultatele voturilor (184 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (241 kb) 
Ultima actualizare: 14 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate