Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0374(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0332/2021

Ingivna texter :

A9-0332/2021

Debatter :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3
OJ 04/07/2022 - 35

Omröstningar :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0499

Protokoll
XML 8k
Tisdagen den 14 december 2021 - Strasbourg

3. Rättsakten om digitala marknader ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Andreas Schwab redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Stéphanie Yon-Courtin (föredragande av yttrande från utskottet ECON) och Carlos Zorrinho (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Margrethe Vestager (verkställande vice ordförande för kommissionen) och Thierry Breton (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Ferber (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Tiemo Wölken (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Ondřej Kovařík (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Adam Jarubas för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Andrus Ansip för Renew-gruppen, Marcel Kolaja för Verts/ALE-gruppen, Virginie Joron för ID-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för The Left-gruppen, Miroslav Radačovský, grupplös, Pablo Arias Echeverría, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Alexandra Geese, Alessandra Basso, Eugen Jurzyca, Marisa Matias, Clara Ponsatí Obiols, Ivan Štefanec, Biljana Borzan, Svenja Hahn, Kim Van Sparrentak, Tom Vandendriessche, Beata Mazurek, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Sandro Gozi, Rasmus Andresen, Geert Bourgeois, Anne-Sophie Pelletier, Andrzej Halicki, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, Gwendoline Delbos-Corfield, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Alex Agius Saliba och Luis Garicano.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Anna Cavazzini, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Nicola Beer, Deirdre Clune, Liesje Schreinemacher och Claudia Gamon.

Talare: Thierry Breton och Margrethe Vestager.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 14.12.2021 (ändringsförslag), punkt 10 i protokollet av den 15.12.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 15 i protokollet av den 14.12.2021 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 15.12.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 14 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy