Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/0328(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0322/2021

Indgivne tekster :

A9-0322/2021

Forhandlinger :

PV 14/12/2021 - 4
CRE 14/12/2021 - 4

Afstemninger :

PV 14/12/2021 - 15

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0486

Protokol
XML 5k
Tirsdag den 14. december 2021 - Strasbourg

4. Det europæiske ungdomsår 2022 ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske ungdomsår 2022 [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Sabine Verheyen forelagde betænkningen.

Taler: Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen, Laurence Farreng for Renew-Gruppen, Salima Yenbou for Verts/ALE-Gruppen, Gianantonio Da Re for ID-Gruppen, Elżbieta Kruk for ECR-Gruppen, Niyazi Kizilyürek, for The Left-Gruppen, Chiara Gemma, løsgænger, Lídia Pereira, Victor Negrescu, Dragoş Pîslaru, Diana Riba i Giner, Alessandro Panza, Andrey Slabakov, Alexis Georgoulis, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Marcos Ros Sempere, Hilde Vautmans, Elżbieta Rafalska, Seán Kelly, Heléne Fritzon, Jorge Buxadé Villalba, Agnès Evren, Domènec Ruiz Devesa, Asim Ademov, Predrag Fred Matić, Milan Zver, Peter Pollák, Isabel Wiseler-Lima, Maria Walsh og Gheorghe Falcă.

Taler: Mariya Gabriel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7 i protokollen af 14.12.2021.

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 15 i protokollen af 14.12.2021.

(Mødet afbrudt kl. 11.57)

Seneste opdatering: 14. marts 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik