Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/0328(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0322/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0322/2021

Keskustelut :

PV 14/12/2021 - 4
CRE 14/12/2021 - 4

Äänestykset :

PV 14/12/2021 - 15

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0486

Pöytäkirja
XML 5k
Tiistai 14. joulukuuta 2021 - Strasbourg

4. Euroopan nuorison teemavuosi 2022 ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan nuorison teemavuodesta 2022 [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Sabine Verheyen esitteli mietinnön.

Mariya Gabriel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta, Laurence Farreng Renew-ryhmän puolesta, Salima Yenbou Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gianantonio Da Re ID-ryhmän puolesta, Elżbieta Kruk ECR-ryhmän puolesta, Niyazi Kizilyürek The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Chiara Gemma, Lídia Pereira, Victor Negrescu, Dragoş Pîslaru, Diana Riba i Giner, Alessandro Panza, Andrey Slabakov, Alexis Georgoulis, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Marcos Ros Sempere, Hilde Vautmans, Elżbieta Rafalska, Seán Kelly, Heléne Fritzon, Jorge Buxadé Villalba, Agnès Evren, Domènec Ruiz Devesa, Asim Ademov, Predrag Fred Matić, Milan Zver, Peter Pollák, Isabel Wiseler-Lima, Maria Walsh ja Gheorghe Falcă.

Mariya Gabriel käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2021, kohta 7.

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 14.12.2021, kohta 15.

(Istunto keskeytettiin klo 11.57.)

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö