Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/0328(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0322/2021

Teksty złożone :

A9-0322/2021

Debaty :

PV 14/12/2021 - 4
CRE 14/12/2021 - 4

Głosowanie :

PV 14/12/2021 - 15

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0486

Protokół
XML 5k
Wtorek, 14 grudnia 2021 r. - Strasburg

4. Europejski Rok Młodzieży 2022 ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży 2022 [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Sabine Verheyen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Petra Kammerevert w imieniu grupy S&D, Laurence Farreng w imieniu grupy Renew, Salima Yenbou w imieniu grupy Verts/ALE, Gianantonio Da Re w imieniu grupy ID, Elżbieta Kruk w imieniu grupy ECR, Niyazi Kizilyürek w imieniu grupy The Left, Chiara Gemma (niezrzeszona), Lídia Pereira, Victor Negrescu, Dragoş Pîslaru, Diana Riba i Giner, Alessandro Panza, Andrey Slabakov, Alexis Georgoulis, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Marcos Ros Sempere, Hilde Vautmans, Elżbieta Rafalska, Seán Kelly, Heléne Fritzon, Jorge Buxadé Villalba, Agnès Evren, Domènec Ruiz Devesa, Asim Ademov, Predrag Fred Matić, Milan Zver, Peter Pollák, Isabel Wiseler-Lima, Maria Walsh i Gheorghe Falcă.

Głos zabrała Mariya Gabriel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7 protokołu z dnia 14.12.2021.r.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 15 protokołu z dnia 14.12.2021 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.57.)

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności