Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 19k
Utorak, 14. prosinca 2021. - Strasbourg

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

7. Glasovanje
CRE

Parlament je pristupio glasovanju o privremenim sporazumima u vezi sa sljedećim temama:

Europska godina mladih 2022. ***I
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini mladih 2022. [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Sabine Verheyen (A9-0322/2021);

Zajednički istražni timovi: usklađivanje s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Europski istražni nalog u kaznenim stvarima: usklađivanje s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/41/EU radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Marina Kaljurand (A9-0237/2021).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Borba protiv rodno uvjetovanog nasilja: nasilje na internetu
Izvješće s preporukama Komisiji o borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja: kibernasilje [2020/2035(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljice: Elissavet Vozemberg-Vrionidi i Sylwia Spurek (A9-0338/2021).

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Hrvatskoj
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Hrvatskoj u vezi sa serijom potresa koji su počeli 28. prosinca 2020. [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Karlo Ressler (A9-0343/2021);

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Italija
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Italije – EGF/2021/003 IT Porto Canale [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021);

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2021/002 IT/Air Italy – Italija
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Italije – EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021);

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2021/004 ES / Aragón automotive – Španjolska
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Španjolske – EGF/2021/004 ES / Aragón automotive [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Esteban González Pons (A9-0344/2021);

Predvidljivost za države članice i postupci za rješavanje sporova pri stavljanju na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava te sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u *
Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 radi povećanja predvidljivosti za države članice i razjašnjenja postupaka za rješavanje sporova pri stavljanju na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava te sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0347/2021);

Sporazum o zračnom prijevozu između Europske unije i SAD-a ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća i predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća o sklapanju Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0335/2021);

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Gabonske Republike: Protokol o provedbi ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Gabonske Republike i Europske zajednice (za razdoblje 2021. – 2026.) [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021);

Instrument za međunarodnu javnu nabavu ***I
Drugo izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu robe i usluga iz trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Unije i postupcima koji doprinose pregovorima o pristupu robe i usluga iz Unije tržištima javne nabave trećih zemalja [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Daniel Caspary (A9-0337/2021).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Akt o digitalnim tržištima ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravednim tržištima neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru (Akt o digitalnim tržištima) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Andreas Schwab (A9-0332/2021);

Ravnopravnost žena i muškaraca u Europskoj uniji 2018. – 2020.
Izvješće o ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2018. – 2020. [2021/2020(INI)] - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljica: Sandra Pereira (A9-0315/2021);

Provedba Direktive o energetskim svojstvima zgrada
Izvješće o provedbi Direktive o energetskim svojstvima zgrada [2021/2077(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Seán Kelly (A9-0321/2021);

Izazovi i budućnost multilateralnih sustava za kontrolu oružja za masovno uništenje i razoružanje
Izvješće o izazovima i budućnosti multilateralnih sustava za kontrolu oružja za masovno uništenje i razoružanje [2020/2001(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Sven Mikser (A9-0324/2021).

Glasovanje je bilo moguće do 13:45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 19:00 (točka 15 zapisnika od 14.12.2021.).

Govorili su:

Daniel Caspary (izvjestitelj), prije početka glasovanja, kako bi zatražio da se sljedeće pitanje uputi nadležnom odboru radi međuinstitucijskih pregovora u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika: Instrument za međunarodnu javnu nabavu (2012/0060(COD)) - Odbor INTA.

O tom će se zahtjevu glasovati nakon konačnog glasovanja o prijedlogu Komisije (točka 15 zapisnika od 14.12.2021.).

(Dnevna sjednica je prekinuta u 12:42 h.)

Posljednje ažuriranje: 14. ožujka 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti